top of page

Tấm sợi carbon cắt CNC

Super long carbon fiber plate CNC Milling Carbon Fiber Sheet.jpg

Precision Milling Carbon Fiber Sheet - Length 2900mm

Unrivaled Precision

Our state-of-the-art milling machines guarantee meticulous accuracy, ensuring carbon fiber sheets meet the highest industry standards.

Experienced Team

Entrust your milling needs to a team of seasoned professionals. With years of experience, our experts bring a wealth of knowledge to ensure the success of your project.

Custom Solutions

Tailored to your unique specifications, our milling services offer a customizable approach. We understand that every project is distinct, and we're here to meet your specific requirements.

High Quality Assurance

Rigorous quality checks at every stage guarantee that the end product meets or exceeds your expectations.

See what CNC milling services we can provide

Milling carbon fiber sheet
Nhận giá

Cảm ơn bạn đã gửi!

Chi tiết tóm tắt

Hoàn thành

Độ bóng cao

Mờ

Bán mờ

Dệt

Twill / Plain

Rèn

Unidirectionl

Độ dày

Mỏng nhất: 0,2mm

Dày nhất: 30mm

Tùy chỉnh

Kích cỡ

Thông thường: 400 * 500mm

Kích thước khác: 200 * 300mm

500 * 600mm hoặc tùy chỉnh

Mô tả sản xuất :

  • Bất kể bạn cần loại tấm sợi carbon nào, chúng tôi có thể cắt chúng theo kích thước dựa trên thiết kế của bạn

  • Các tấm sợi carbon thường được cắt theo kích thước cho khung máy bay không người lái, tấm chụp X-quang, tấm y tế, tấm thiết bị, tay cầm dụng cụ,

chúng tôi có thể cắt lỗ, đếm, vát mép để đáp ứng yêu cầu của bạn.

  • Lựa chọn vật liệu sợi carbon Toray hoặc Tairyfil, kết hợp từ Janpan hoặc Tain.

  • Mỗi tấm Veneer sợi carbon đều được chế tạo với một lớp sợi carbon sơ chế 100% có độ bền cao với định hướng sợi 0/90.

  • 45 độ có sẵn dựa trên nhu cầu của bạn.

​​

  • Công nghệ đặc biệt đảm bảo độ bóng hoàn hảo trên cả hai mặt.

  • Kích thước tối đa là 1000 * 1500mm, Độ dày lên đến 15mm.

  • Cung cấp dịch vụ cắt CNC dựa trên bản vẽ của bạn, ký thỏa thuận NDA để giữ bí mật về thiết kế của bạn .

  • Lưu ý: Độ dày tole sẽ lớn hơn một chút

Kích thước: