top of page

Máy cnc

Nhận giá

Cảm ơn bạn đã gửi!

Sự miêu tả:

  • Máy đúc -10  các bộ.

  •   Máy nghiền xung-3 dòng.

  • Máy cắt Automacti-2 bộ

  • Máy làm sạch tự động-1 bộ

  • Máy cán-6 bộ

  • Máy cắt CNC -8  bộ cho tấm sợi carbon, 5 bộ cho ống sợi carbon​ .  

  • Lưu ý: Vui lòng kiểm tra video để biết thêm chi tiết

bottom of page