top of page

Đang chuyển hàng:

  • Tất cả các đơn đặt hàng trong kho sẽ được xuất xưởng trong vòng 1-2 ngày làm việc, 5-7 ngày đối với loại thông thường.

  • Sẽ mất thời gian lâu hơn một chút cho các bộ phận tùy chỉnh, chúng tôi sẽ cho bạn biết thời gian giao hàng sau khi phân tích bản vẽ hoặc yêu cầu của bạn.

  • Mỗi tấm, ống hoặc các bộ phận sẽ được QC của chúng tôi kiểm tra trước khi giao hàng.

  • Thay thế sẽ được gửi nếu có vấn đề chất lượng ngoại trừ yếu tố con người.

bottom of page